Automatikus bejelentkezés
belépés

Szent István Egyetem Állatorvos- Tudományi Kar

Budapest
1078 István u. 2.

telefon: 478-4109
e-mail: library@aotk.szie.hu
telefon: 478-4110
fax: 478-4111
telefon: 478-4226 Könyvtár

Weboldal: http://www.univet.hu/

Cégleírás:
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtára, a szakterület egyetlen nyilvános, tudományos közgyűjteménye Magyarországon. A Könyvtár egyidős az állatorvosképzéssel. Jeles professzorai kezdettől gyűjtötték és rendszerezték a téma hazai és külföldi könyveit. Különös gondot fordított a gyűjtemény fejlesztésére Tolnay Sándor, a szakrendszert kidolgozó Nádaskay Béla és a katalógust összeállító Magyary-Kossa Gyula. Itt többek között 16. századi ritkaságokkal, latin és német nyelvű alapművekkel, kéziratos jegyzetekkel és természetesen a hazai állatorvos-tudomány kiemelkedő képviselőinek első kiadású műveivel találkozhat az érdeklődő. A Könyvtár a század első éveiben már az akkori M. Kir. Állatorvosi Főiskola főépületében kapott helyet. 1983-ban jött el az ideje annak, hogy a híres tervező, Steindl Imre egyszerűségében is reprezentatív épületét * a pince és néhány helyiség kivételével * az Állatorvos-tudományi Egyetem Központi Könyvtára vegye birtokába. A patinás környezetben 140 olvasói hely, egy oktatólabor (10 számítógéppel) és további 3 számítógép fogadja az ügyfeleket. A Könyvtár szolgálja az Egyetem oktatóit, kutatóit és hallgatóit, az állatorvosokat * legyenek magán állatorvosok vagy hatósági, kutatási feladatokat ellátó szakemberek *, és mindazokat, akik az állatorvosláshoz kapcsolódó információt és dokumentumokat igényelnek.

Kulcsszavak: állatorvostudomány-oktatás , egyetem és főiskola , egyetemi képzés , egyetemi könyvtár , egyetemi oktatás , iskola , iskolai könyvtár , könyvtár , könyvtár és archívum , könyvtár üzemeltetése , könyvtári rendszer , könyvtárközi kölcsönzés , könyvtárlátogatás , kulturális szolgáltatás , oktatás , szakkönyvtár

Szent István Egyetem Állatorvos- Tudományi Kar fotók