Automatikus bejelentkezés
belépés

Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

Budapest
1145 Columbus u. 11.

fax: 4670790
e-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu
telefon: 4670788

Weboldal: http://www.szentistvanzene.hu/start.html

Cégleírás:
Tisztelt Szülők! Kedves 8. évfolyamos tanulók!
Intézményünkben mind a közismereti-, mind a muvészeti-, szakmai képzés nevelési, tartalmi területén számos olyan pedagógiai elem muködik, mely a többi muvészeti szak-középiskolához viszonyítva egyedi, speciális jelleget biztosít.


Igen sok kiemelkedő tanáregyéniség oktat és nevel intézményünkben. Az egyedi, speciális jelleget biztosító tényezők közül néhány említésre méltót emelnék ki:
azon kevés iskolatípus egyike vagyunk, ahol egy intézményen belül folyik az alap- és középfokú muvészeti képzés;


a középfokú muvészeti képzés nemcsak az egyéni muvészképzést szolgálja, hanem - a majdani muvészeti életre felkészítve - ugyanolyan súllyal biztosítja az együttesek-ben történő zenélést;


gyakori és szervezett növendékkoncertjeink, például zeneakadémiai bérletsoroza-tunk, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon való részvételünk nem öncélú szerepléseket jelent, hanem a növendékek tudatos és tervezett zenei képzését szolgálja;


hatalmas nevelési, muvészeti oktatási tényező, hogy a növendékek fellépéseken tanáraikkal együtt szerepelnek;


közismereti oktatásunk nemcsak az érettségire készít fel, hanem esetleges kényszeru pályamódosítások esetén sikerrel felvételizhetnek bármely felsőfokú intézménybe;


nemcsak szóban hirdetjük, de valóban kiépítettük a közismereti- és a zenetanárok, az osztályfőnökök és a tanszakvezetők állandó pedagógiai együttmuködését;


a fentiek alapján a közismereti és a zenei képzés egymással mellérendelt-, ugyanak-kor szerves egységben muködik;


Növendékeink iskolai elfoglaltsága szervezett és tudatosan tervezett képzés, mely a teljes oktatási folyamat során felkészültségüket szolgálja;


"szolgálja" és ugyanakkor "védi", hiszen a viszonylag kis létszámú iskolában minden tanár minden gyereket ismer, "védett közösségben" élhetnek tanítványaink, ahol a napi étkeztetésüktől kezdve, higiénés ellátásukig mindenről gondoskodunk, rászo-ruló tanítványainkat - körülményeinkhez képest - szociálisan támogatjuk;
a 2002-2003. tanévben új szakokkal bővült zenei oktatásunk: az ütő, gitár, csembaló tanszakokkal és a hangkultúrával. Utóbbi - muvészeti szakmaként - néhány éve került fel az Országos Képzési Jegyzékbe. E szak a jelentkező tanulók számára az elektromos médiák irányába a hangmesteri, zenei rendezői, zenei szerkesztői, hang-mérnöki pálya felé adja meg a szükséges középfokú ismereteket és gyakorlati készségeket; egyben segítve pályaválasztásukat és a felsorolt tevékenységek irányá-ban történő felsőfokú továbbtanulásukat.


A fentiek együttesen sajátos szerepet biztosítanak intézményünknek, mely nekünk természetes közeget jelent, a kívülállók számára azonban kellő tájékoztatás híján isme-retlen maradhat.


Ezért, minden érdeklődőt, iskolánkba felvételizni kívánó, jól zenélő tanulót szeretet-tel várunk 2005. november 16-án, szerdán "Nyitott kapu" rendezvényünkre, melyen személyesen ismerkedhetnek meg intézményünkben folyó nevelő-oktató munkával.
Záborszky Kálmán

igazgató
Zuglói Szent István Zeneház
( info@sztistvan-zene.sulinet.hu)
1145 Budapest, Columbus utca 11.
Bélteki Veronika (JEGYRENDELÉS) - rendezvényszervező
veronika@szentistvanzene.sulinet.hu
Telefon: 467 0786, 467 0788, 467 0785/125, Fax: 467 0790

Kulcsszavak: doboktatás , fagottoktatás , fuvola , fuvolaoktatás , gitár , hárfa , harsonaoktatás , iskola , klarinét , klarinétoktatás , kórus , nagybőgő , nagybőgőoktatás , oboa , oboaoktatás , oktatás , szimfónikus zene , szolfézsoktatás , tubaoktatás , zeneelmélet-oktatás , zeneoktatás , zongora , zongoraoktatás

Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola fotók