Automatikus bejelentkezés
belépés

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon

Makó
6900 Szent István tér 14-16

telefon: 62/213-052
mobil: 20/823-3643

Weboldal: http://www.sztistvan-mako.sulinet.hu

Cégleírás:
Minden szülő,amikor iskolát választ gyermekének nagyon komoly döntés előtt áll.Igyekszik olyan intézményt keresni az óvodátelhagyó kicsinek,ahol mindenszempontból biztonságban tudja.Olyan iskolát akar,ahol a következetes munka mellett az egészséges vidámság és a humor is jelen van a mindennapokban,ahol a pedagógusok a családdal együttműködve szerető törődéssel nevelnek az igazra,jóra,szentre,a szép életre.
Ezért segítő szándékkal tájékoztatjuk Önöket:
-1-8 évfolyamon lányok és fiúk vegyes osztályokban tanulnak.
-Évfolyamonként 2-2osztályt indítunk,amelyek létszámának átlaga 18 fő,azaz egy-egy diákra több figyelem és idő jut.
-az utolsó tagozaton ugyanaz a tanító tanítja a gyermekeket.
-minden osztályunkban van napközire van lehetőség,
-új,modern kollégiumunkban családias légkör uralkodik,
-tanulóink a munkájukról negyedévenként kapnak értesítést,
-idegen nyelvet-angol vagy német-kötelezően 3.osztálytól tanítunk,
-évfolyamonként az egyik osztályban emeltszintű énekoktatás van,
-heti két alkalommal hittanórát tartunk amiken a hitismeret átadása és a hitre nevelés történik meg,
-1-6 évfolyamon órarendbe iktatot úszóoktatáson vesznek részt diákjaink,
-1-4 évfolyamon néptáncot,5-6 évfolyamon társastáncot tanítunk,
-hat -és négyévfolyamos gimnáziumunkban,helyben tovább tanulási lehetőség van(gyermeke1-12 osztályig intézményünkben tanulhat),
-gimnáziumunkban 2 évig kötelező a latin nyelv tanulása,9.osztálytól angol,német,francia,latin nyelv közül kettő tanulása kötelező,
-a Makói Magán Zeneiskola tanárai hangszertanulási lehetőséget bíztositanak iskolánk épületeiben,
-intézményünk egyaránt nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is,
-valljuk,hogy minden ember tehetséges valamiben,ezért igyekszünk lehetőségeket teremteni arra,hogy a gyerekek felfedezhessék tehetsaégüket az órai munkában,a szakkörökön,tanulmányi-és sportversenyeken.
Arra törekszünk,hogy a nevelés és az oktatás hagyományos módszereiből mindazt megtartsuk,ami jó és értékes,ugyanakkor minden új és korszerű iránt fogékonyak vagyunk és alkalmazzuk as gyakorlatunkban.
Fontos nekünk:
-a gyermek akit nevelünk és oktatunk,
-az Istenről szóló tanítás és a korszerű világi ismeretek,
-a hit,akultúra és a tudomány
Bővebb információért kattintson weboldalunkra!

Kulcsszavak: angol nyelvtanfolyam , emelt szintű ének-zene oktatás , francia nyelvoktatás , hittan , latinnyelv-oktatás , német nyelvoktatás , oktatás , társastánc oktatás , úszásoktatás

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon fotók

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon - Tudakozó.hu