Automatikus bejelentkezés
belépés

SzKKÉSz

Budapest
1148 Lengyel u. 16. fszt.

telefon: 260-5144
fax: 260-5144

Weboldal: http://www.szkkesz.inf.hu/

Cégleírás:
Engedje meg, hogy a Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetségét az alábbiakban röviden bemutassam.
A SZKKÉSZ 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy a szállítmányozási tevékenységet folytató vállalkozások érdekképviseletét és érdekvédelmét ellássa. Céljaink között szerepelt továbbá olyan jogszabályi háttér megteremtése, mely egyenlő feltételeket biztosít a piacra jutáshoz és piacon maradáshoz ; igazodik az elmúlt tíz évben megváltozott körülményekhez és az EU - csatlakozást követő elvárásokhoz. Így ennek keretében nemcsak a szállítmányozói , hanem fuvarozói vállalkozások is tagjai lehetnek Szövetségünknek.
Szövetségünk elnöke, elnöksége és a bizottsági tagok is társadalmi munkában, szabadidejük terhére fejtik ki érdekvédelmi tevékenységüket, a szövetségtől semmilyen anyagi juttatásban nem részesülnek.
Szervezetünk az elmúlt 8 évben folyamatosan részt vállalt a fuvarozást és szállítmányozást érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében. Megalapozott szakmai javaslatainkkal és érveinkkel nem egyszer megakadályoztuk olyan jogszabályok bevezetését, mely a piaci szereplők egy részét ellehetetlenítette volna, más részét pedig indokolatlan gazdasági előnyhöz juttatta volna.
Szövetségünk tagjai kedvezményes feltételekkel köthetnek szállítmányozói felelősség biztosítást, belföldi és nemzetközi árufuvarozói felelősség biztosítást, vagy ennek kombinációját egy olyan biztosítóval, aki a legkedvezőbb biztosítási feltételeket kínálja ma a piacon a legkedvezőbb áron.
Szövetségünk tagjai egy olyan követelés nyilvántartó rendszer adatbázisához, mely naprakészen biztosítja számukra a ingyen hozzájutnakpartnereik fizetéssel kapcsolatos információját. Így lehetővé válik tagjaink számára, hogy elkerüljék a körbetartozásokat, lánctartozásokat, megállíthassák adósságállományuk növekedését és elkerüljék a gazdasági élet azon szereplőit akik fizetési nehézségekkel küzdenek, vagy fizetésképtelenek.
Szövetségünk kezdeményezésére és vezető szerepvállalásával 2004-ben elfogadásra került egy szakmai Közös Etikai Kódex, melyet 5 országos szakmai érdekképviselet írt alá, és van érvényben ma is.
2005-ben bevezettük a Szakmai Minőségi Tanúsítvány rendszert, melyben olyan vállalkozások regisztrálhatták magukat és kaptak tanúsítványt, akik a Szövetség által támasztott szakmai feltételeknek megfeleltek. A SZKKÉSZ Elnöksége a tagokkal fenntartott zökkenőmentesebb kommunikáció érdekében konzulensi rendszerben végzi munkáját, melynek lényege, hogy minden tagnak megvan a konzulense (az Elnökség egy tagja), akivel folyamatosan intézheti az éppen aktuális ügyeit. Az elnökségi ülések nyilvánosak, azon bármely tag résztvehet.
Továbbá fordulhatnak ügyeikkel a Szövetség Elnökéhez, az elnökségi tagokhoz, vagy az Etikai Bizottsághoz is.
Ezenkívül segítségére lehet a Szövetség irodájában az ügyvezető titkár.
Az iroda végzi a tagok nyilvántartását, a levelezést, és informálja az érdeklődőket.
Az iroda címe:
1148 Budapest, Lengyel u. 16. fszt.
Telefon/fax szám: +36 1 260-5144
Az új érdeklődőktől e-mail-t a "Cím & kapcsolatfelvétel" menün keresztül tudunk fogadni.
Az eredményesebb munka érdekében szívesen fogadjuk, és számítunk tagjaink észrevételeire, ötleteire, visszajelzéseire.
Ha bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését Szövetségünk iránt, várjuk jelentkezését bármilyen formában (telefon, e-mail, stb.), hogy további információkat tudjanak meg rólunk.

Kulcsszavak: egyesület, szervezet , érdekképviselet , érdekképviseleti szervezet , érdekvédelem , érdekvédelmi szervezet , szakmai érdekképviselet , szakmai érdekvédelem , szállítmányozás szervezése

SzKKÉSz fotók