Automatikus bejelentkezés
belépés

SZMM Aszódi Javítóintézete

Aszód
2170 Baross tér 2.

telefon: 28 400 110
fax: 28 400 104
e-mail: gazdvez@aszod.hu
e-mail: gazdvez@aszod-afi.hu

Weboldal: http://www.aszod-afi.hu

Cégleírás:
A javítóintézet jogi és pedagógiai szerkezetét mindenkor a neveltek és nevelők közötti együttműködés minősége formálta, ez a kölcsönhatás napjainkban is alapvető jelentőségű. Az együttműködés ebben a zárt és egymásrautaltságon alapuló rendszerben kétségkívül egyfajta kényszer jellemzi, amely a javítóintézet lényegéből fakad, az ellentmondásból az intézmény nevelő és büntető funkciója között. A szinte folyamatos és többségében jobbító célzatú változások ellenére a kétarcúság napjaink gyakorlatát is meghatározza. E Janus-arcú jogintézmény számtalan büntetőjogi karaktert tartalmaz, ugyanakkor a fiatalok egyéni nevelésének biztosítására terápiás jellegű, pedagógiai-pszichológiai eszközöket is működtet, valamint szociális munkát is végez.Pedagógiai, szakmai célunk, hogy a gondozásunkra bízott növendékek számára biztosítsuk az optimális motivációs szintet, a személyiségelv alapján egyéni, reális pedagógiai programmal valósítsuk meg a személyiségfejlesztést.Ennek érdekében alakítottuk ki differenciált pedagógiai struktúránkat, növendékeink társadalmi reintegrációjának segítésére. A rendszer elemei: az otthoncsoportok, melyek a "Pedagógiai Program" alapján megfogalmazott egyedi munkatervek szerint (szocializációs szintekre épülö programok) müködnek, a pszichopedagógiai csoport, ahol a peremhelyzetre került, markánsabb karaktertorzulást mutató alkohol vagy drogfüggö fiatalok terápiás gondozása valósul meg, a zárt csoport: a súlyos magatartászavart mutató, agresszív, az intézet általános rendjét többször megsértö növendékek korrekciós nevelését elösegítö elhelyezése. Gyógypedagógiai részlegünk az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiúk reszocializációját valósítja meg.A pedagógiai struktúra valamennyi színtere átjárható minden irányban, kivéve a befogadó csoport, ahol egy hónap idötartam alatt ismerkednek meg neveltjeink jogaikkal, kötelességükkel, oktatási- képzési lehetöségeikkel, a szokásrenddel.Személyiségvizsgáló csoportunk megfigyelései, vizsgálatai alapján irányítja a növendékeket a számukra legkedvezöbbnek ítélt közösségbe, a nevelöi attitüdök figyelembe vételével a hatékony személyiségfejlesztés érdekében.1992-töl muködtetjük Utógondozás Alapítványunkat és Gondozó Házunkat azon volt intézeti neveltek részére, akik társadalmi beilleszkedését az intézményi nevelés megszünése után is szükségesnek látjuk segíteni.

Kulcsszavak: büntetés-végrehajtási nevelő alapszak , egészségfejlesztés , gyermekvédelem , ifjúságvédelem , javítóintézet , nevelés , nevelőintézet , oktatás , szakmai program , szociális foglalkoztatás , szociális gondozás , utógondozás

SZMM Aszódi Javítóintézete fotók

SZMM Aszódi Javítóintézete - Tudakozó.hu SZMM Aszódi Javítóintézete - Tudakozó.hu SZMM Aszódi Javítóintézete - Tudakozó.hu SZMM Aszódi Javítóintézete - Tudakozó.hu SZMM Aszódi Javítóintézete - Tudakozó.hu SZMM Aszódi Javítóintézete - Tudakozó.hu SZMM Aszódi Javítóintézete - Tudakozó.hu