Automatikus bejelentkezés
belépés

Kovács Pál Gimnázium

Budapest
1153 Rädda Barnen u. 20.

telefon: 1/307-7419
e-mail: kpgimi@freemail.hu
fax: 1/306-4576

Weboldal: http://www.kpgimi.hu

Cégleírás:
Iskolánk, a Kovács Pál Gimnázium a Tansport Alapítvány fenntartásában működik 1996. szeptember 1-től. Az intézmény névadója Kovács Pál többszörös olimpiai bajnok kardvívó, akinek személye méltó példa a felnövekvő ifjúságnak.
A gimnázium négy évfolyamos középiskola, amelyben a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be, nyelvi előkészítő esetében a 13. évfolyamon.Lehetőséget biztosítunk a nyolcadik osztály elvégzése és az alapvizsga letétele utáni nappali képzésre, emellett helyet adunk a tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó képzési formáknak is: nappali, esti és távoktatás munkarendje szerint.
Iskolánkba elsősorban élsportoló gyerekeket várunk, vagy olyan tanulókat, akik bármilyen művészeti tevékenységet folytatnak, és ez iskolai tevékenységüket befolyásolja. Mivel az ilyen diákok kevés szabadidővel rendelkeznek, a tanulás terén hátrányban vannak a hasonló korú fiatalokkal szemben. Tantestületünk deklarált szándéka, hogy tanulóit ezeken a nehézségeken átsegítve eljutassa az érettségiig. Ezt segítik intézményünkben a tanulószobai korrepetálások, a tanórai csoportbontások, egyéni ütemtervek és beszámolási lehetőségek.
Tekintettel arra, hogy diákjainknak egyszerre több helyen kell megfelelniük, elengedhetetlen a hatékony kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel, edzőkkel és művészeti vezetőkkel (pl.: tervezhető hiányzások, versenynaptár, a tanulás körülményeinek megteremtése, tanulási ütemtervek készítése). Az együttes munka eredményeként a gyakorlatban is elérhetővé válhat az iskolánk által támasztott jó tanuló-jó sportoló eszménykép.
Jövendő tanítványainkat hozott eredményeik és a velük folytatott felvételi beszélgetés alapján választjuk ki.
A 16. életévüket betöltött tanulók igénybe vehetik a felnőttoktatási képzési formákat is.
A tizenkettedik évfolyam elvégzése után a közép- vagy emeltszintű érettségi vizsgát tesznek tanulóink.

Bővebb információkért az elérhetőségeknél klikkeljen webcímünkre!

Kulcsszavak: általános gimnázium , angol nyelvi előkészítő , angol nyelvoktatás , esti tagozatos gimnázium , felnőttképzés , gimnázium , iskola , középiskola , német nyelvi előkészítő , német nyelvoktatás , oktatás , sportoló oktatása

Kovács Pál Gimnázium fotók

Kovács Pál Gimnázium - Tudakozó.hu Kovács Pál Gimnázium - Tudakozó.hu Kovács Pál Gimnázium - Tudakozó.hu