Automatikus bejelentkezés
belépés

Kelta Vendéglátó Szakiskola

Budapest
1039 Zipernowsky út 4.

telefon: 243-1333
fax: 454-0755
e-mail: kelta@keltaiskola.axelero.net

Weboldal: http://www.keltakht.hu

Cégleírás:
Szakképzésünk legfontosabb törekvése olyan képesítések biztosítása, mely az eltervezett jövő felé mutat, legyen az a munkában való elhelyezkedés, vagy a további tanulmányokra való felkészítés.
Nevelési filozófiánk alapja a humánum, az együttműködés. A gyakorlatban ez úgy nyilvánul meg, hogy minden fiatalnak joga van a tanuláshoz, egzisztenciája kiépítéséhez, a pedagógus dolga és feladata őt segíteni, utat mutatni. Ebben a munkában figyelembe kell venni a különbözőségeket. Képzési célunk, hogy a tőlünk kikerülő fiatalok keresett, piacképes munkaerőként tudjanak bekapcsolódni a társadalmi munkamegosztásba. Ennek megfelelően fogalmaztuk meg fejlesztési feladatainkat is. Fontos a nyelvi-kommunikációs képesség, a tanítás-tanulás hatékonysága, az esélyegyenlőség lehetőségeinek biztosítása, a fizikai és lelki állóképesség erősítése, az alkotó újat létrehozó személyiség kialakítása. Az önismeret, az önmegvalósításra való törekvés elősegítése, a munka, mint emberi érték megbecsülése.
Szakképzésünk legfontosabb törekvése, olyan képesítések biztosítása, mely az eltervezett jövő felé mutat, legyen az a munkában való elhelyezkedés, vagy a további tanulmányokra való felkészítés. Tesszük ezt olyan környezetben és légkörben, hogy a fiatalokban kialakított és megerősített készségeket és képességeket társadalmilag produktív módon használhassák fel egyéni boldogulásuk során.
Iskolánkban jelenleg német és angol nyelvet oktatunk. Minden diákunk azt a nyelvet tanulja tovább amelyikkel már az általános iskolában megismerkedett. Ez annál is inkább fontos, mert a vendéglátó-ipari szakmák jelentős részénél vizsgaköteles tárgy.
Jelenleg a 9. illetve a 10. évfolyamon heti három, a szakképző évfolyamon heti hat nyelvórát tartunk, bontott csoportban. A matematika tantárgyat szintén kiscsoportban oktatjuk, mert fontos az alapos felkészítés ahhoz, hogy a szakmai számítások elsajátítása sikeres legyen.
Az egészség megőrzése (fizikális és mentális) érdekében biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét, mely nem feltétlenül tornatermi foglalkozást jelent, hanem úszást, teniszezést, fitnessz termet. Így kívánjuk biztosítani a mozgással kapcsolatos különböző igények kielégítését.
/Vendéglátó eladó (felszolgáló)
OKJ: 33782202
Házvezető(nő)
OKJ: 33660101
Pincér
OKJ: 33782201
Szakács
OKJ: 33782602/


Könyvtár


A könyvtár az épület középső részén egy helyiségben működik. Könyvtári órákat az előtte lévő társalgóban tartunk. A könyvtárban szabadpolcon található a gyűjtőkörnek megfelelő szépirodalom, szakirodalom, kézikönyvtár. A működést az igazgató irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület és a diákközösségek javaslatainak meghallgatásával és figyelembevételével. A szolgáltatások térítésmentesek. A beiratkozás az olvasó adatainak a kölcsönző füzetbe vezetésével történik. A könyvtári szolgáltatásokat diákok és alkalmazottak egyaránt igénybe vehetik. A kölcsönzési idő három hét (indokolt esetben meghosszabbítható). Egyszerre maximum három könyvet lehet kölcsönözni. A könyvtár heti hét órában tart nyitva.

Kulcsszavak: angol oktatás , esti képzés , felnőttképzés , házvezetőnő képzés , idegennyelv-oktatás , iskola , német oktatás , oktatás , pincér képzés , szakácsképzés , szakképzés , szakközépiskolai oktatás , szakközépiskolai tagozat , szakoktatás , testedzés , vendéglátó eladó képzés , vendéglátóipari képzés

Kelta Vendéglátó Szakiskola fotók

Kelta Vendéglátó Szakiskola - Tudakozó.hu Kelta Vendéglátó Szakiskola - Tudakozó.hu Kelta Vendéglátó Szakiskola - Tudakozó.hu