Automatikus bejelentkezés
belépés

Karinthy Frigyes Gimnázium

Budapest
1183 Thököly u. 7.

fax: 2912367
telefon: 291-2072
e-mail: info@karinthy.hu

Weboldal: http://www.karinthy.hu/

Cégleírás:
A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igen magas célok megvalósításáért küzd, és ez nagyfokú elkötelezettséget kíván diáktól, tanártól egyaránt.
A két tanítási nyelvű programokban az első évben a diákok intenzív nyelvoktatásban vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában biztos nyelvtudást szereznek. A hátralévő négy éven keresztül az alapvető tantárgyakat a magyar tantervben előírt követelményeknek megfelelve, célnyelven tanulják. Tanáraink igyekeznek minden tantárgy tanulása során kiemelkedő teljesítményre ösztönözni a tanulókat. Amióta a magyar-német tagozat a nyelvi előkészítő "nulladik" évvel szintén öt évesre bővült, az ide jelentkező nyolcadikos tanulóknak nincs szükségük előzetesen megszerzett nyelvtudásra.
1987-ben indult be Magyarországon a két tanítási nyelvű oktatási kísérlet elôször nyolc, majd a következô évben hét gimnáziumban angol, német, orosz, francia és spanyol nyelven. (Azóta szinte gomba módra szaporodtak, ma már szakközép- és általános iskolákban is népszerű lett ez a képzés, még ilyen óvodák is vannak.) Nagy dolog volt ez akkor. Azt jelentette, hogy felelôs vezetôk állami, önkormányzati és iskolai szinten is felismerték, milyen fontos az idegen nyelvek magas fokú ismerete.
Itt a magyar-angol program kezdôdött ekkor hetvenkét diák részvételével.
1994-ben tizenöt tanulóval elkezdôdött a négyéves német két tanítási nyelvű oktatás a Karinthy Frigyes Gimnáziumban is. Akkor, akárcsak jelenleg, a diákokat több száz jelentkező közül választottuk ki, a szellemi képességeiket, készségeiket mérő objektív felvételi vizsgán elért eredményeik alapján. E felvételi tesztsorozat biztosítja, hogy iskolánkba a legtehetségesebb, legrátermettebb, tehát igen jó képességű gyerekek járjanak.
A normál tagozat hagyományos, négyéves magyar gimnáziumi program, ahol az emelt óraszámú osztályokban heti 5 órában tanulják diákjaink az angol nyelvet.
Minden tanulónk választhat második idegen nyelvet, a német, angol, spanyol, francia, orosz közül.
Bővebb információért kérem katintson weboldalunkra!

Kulcsszavak: angol tagozat , gimnázium , gimnáziumi képzés , gimnáziumi oktatás , iskola , kéttannyelvű iskola , kéttannyelvű oktatás , könyvtár , oktatás

Karinthy Frigyes Gimnázium fotók

Karinthy Frigyes Gimnázium - Tudakozó.hu Karinthy Frigyes Gimnázium - Tudakozó.hu Karinthy Frigyes Gimnázium - Tudakozó.hu Karinthy Frigyes Gimnázium - Tudakozó.hu