Automatikus bejelentkezés
belépés

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola

Szeged
6720 Dóm tér 6.

telefon: (62) 425-738
fax: (62) 313-151
e-mail: gfhf@gfhf.hu

Weboldal: http://www.gfhf.hu

Cégleírás:
A fennállásának nyolcvanadik évébe lépő Gál Ferenc Hittudományi Főiskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm téren várja azokat a katolikus fiatalokat vagy már diplomásokat, akik elkötelezettek a teológiai tanulmányok, az egyházi hivatások, a pedagógusi pálya vagy a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt.
Glattfelder Gyula püspök a trianoni határ-húzások után az egyházmegye központjában, Szegeden alapította meg a Főiskola elődjét. Az első tanév 1930-ban indult. A papnevelő intézetet és a főiskolát a jezsuiták vezették 1950-ig, a szerzetesrendek működésének erőszakos felfüggesztéséig. Az 1970-es évek elején az országban először Szegeden indult meg titokban a világiak teológiai képzése, majd 1983-ban vált lehetővé levelező tagozatosok fogadása. A világi nappali tagozatos hallgatók (teológusok és hittanárok) képzése a rendszerváltással indult meg. 1995-ben a főiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karához affiliálódott. A főiskola ezáltal jogosulttá vált arra, hogy felkészíthesse teológus hallgatóit a Szentszék által elismert, és az Egyetem által nyújtott baccalaureátusi tudományos fokozat elnyerésére. Ez a világegyházban elfogadott képesítés, és lehetőséget ad a további licenciátusi és doktori tudományos fokozatok megszerzésére.
A Főiskola 2008-ban vette fel Gál Ferenc egykori dogmatikaprofesszor nevét, aki a Pázmány Péter

Katolikus Egyetem első rektora volt, és kivételes személyisége máig hat az oktatásra, a papképzésre, a magyar katolikus egyházra. A Főiskola Bálint Sándor Valláskutató Intézete és egyháztörténeti, biblikus, médiakutató, hungaro-szlovakológiai és pedagógiai kutatócsoportjai, Gerhardus Kiadója, Deliberationes című tudományos folyóirata, konferenciái, fejlődő nemzetközi kapcsolatai és a Klebelsberg Teremben otthonra talált kulturális rendezvények sokféle módon szolgálják az intézmény és az egyházmegye társadalmi küldetését.

Kulcsszavak: egyetem , egyetem és főiskola , felnőttképzés , felnőttoktatás , filozófia , főiskola , főiskolai oktatás , teológiai oktatás

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola fotók