Automatikus bejelentkezés
belépés

Fővárosi Gázművek Zrt.

Budapest
1081 Köztársaság tér 20.

e-mail: ügyfelszolgalat@fogaz.hu
fax: 477-1277
telefon: 477-1111

Weboldal: http://www.fogaz.hu

Cégleírás:
A Fővárosi Gázművek Zrt. szervezetében 2007-ben változás történt. Az Európai Uniós előírásoknak megfelelően szétválasztásra került a gázkereskedelmi és a földgázelosztási tevékenység.
Az EU rendelkezés célja, hogy a liberalizált gázpiacon mindenki számára azonos feltétételekkel legyen hozzáférhető a gázelosztó hálózat és ezáltal egészséges verseny alakuljon ki a magyar gázpiacon. Így 2007. március 1-jétől a földgázelosztási tevékenységet a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., a Fővárosi Gázművek Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata végzi. A két vállalat alkotja a FŐGÁZ cégcsoportot.
A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Zrt.) a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáz kereskedelmi és egyetemes szolgáltatási tevékenységet végez.
A FŐGÁZ Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási feladatát a Magyar Energia Hivatal által 2009. január 30-án kiadott működési engedély alapján végzi.

Kulcsszavak: energia , energiaipar , gáz , gázbekötés , gázipar, gázszolgáltatás , gázmérő , gázmérőállás bejelentése , gázmérőóra hitelesítés , gázszolgáltatás , ipari gázmérő , lakossági számlainformáció , nagyfogyasztói számlainformáció , új fogyasztó bekapcsolása , ügyfélszolgálat

Fővárosi Gázművek Zrt. fotók