Automatikus bejelentkezés
belépés

Eötvös József Gimnázium, Tata

Tata
2890 Tanoda tér 5.

telefon: 34/587-560
fax: 34/487-844
telefon: 34/587-568
e-mail: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Weboldal: http://www.eotvos-tata.sulinet.hu

Cégleírás:
OM-KÓD: 031933Gimnáziumunk a nyolcadik osztály elvégzése után veszi fel diákjait, ezzel is erősítve vonzáskörzete általános iskoláival tudatosan kiépített kapcsolatrendszerét, együttműködését. Változatos, évről évre bővülő programrendszerünkben minden irányú továbbtanulásra felkészülhetnek a diákok. Az Arany János Tehetséggondozó Programba való bekapcsolódással a gimnázium kistérségi és megyei feladatvállalása tovább erősödik. E program keretében 2001-től évente egy osztály hátrányos helyzetű tehetséges diák kezdi meg ötéves gimnáziumi tanulmányait és kollégiumi életét.Diákjaink túlnyomó többsége főiskolán, egyetemen tanul tovább. Az elmúlt években végzős diákjaink több mint 80%-a jutott be valamilyen felsőoktatási intézménybe az érettségi vizsga évében. Végzett tanulóink nyelvvizsgáinak aránya is 75-95% között mozgott az utóbbi években. Programjainkkal, sokrétű és változatos tevékenységi rendszerünkkel tanítványainkat az értelmiségivé válásra, az értelmiségi szerep vállalására kívánjuk felkészíteni.Oktatási struktúránkban bármilyen főiskolára, egyetemre felkészülhetnek a diákok. Ehhez segítséget kapnak speciális csoportjainkban, az érkezéskor meglévő ismeretekre épülő idegen nyelvi programjainkban, a tanórán kívüli tevékenységi rendszerben.A különböző képzési irányok közül szabadon választhatnak a szülők és a diákok. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, az idegen nyelvek megtanulására. Idegen anyanyelvű vendégtanárokat alkalmazunk, külföldi partnerkapcsolatokat építettünk ki, diákcsoportok cserelátogatását szervezzük.Folyamatosan fejlesztjük számítástechnikai rendszerünket. 2002-től iskolánk ECDL- (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont. A kötelező gimnáziumi informatikaoktatás keretén belül tanulóinkat felkészítjük az ECDL-vizsga 3-4 moduljára. A hiányzó vizsgarészek anyagának elsajátítására kedvezményes délutáni tanfolyamokon készítjük fel diákjainkat.1999-ben bevezettük a két tanítási nyelvű oktatást. Két osztályban a tantárgyak egy részét angol, illetve német nyelven tanulják a diákok. 2004 júniusában érettségiztek először az e tagozaton tanulók. Jelenleg ez az egyetlen képzési forma a magyar közoktatásban, amellyel intézményesen felsőfokú nyelvtudásra tehetnek szert a diákok.1992-ben indítottuk meg az érettségire épülő szakképző osztályokat. Idegenvezetői és ügyintéző titkári képzést folytatunk.Évtizedek óta részt vesz intézményünk a felnőttoktatásban, jelenleg esti tagozaton folyik gimnáziumi képzés.

Kulcsszavak: angol nyelvoktatás , dráma , ECDL , emelt szintű idegennyelv-oktatás , filozófia , gimnázium , gimnáziumi oktatás , hittan , idegennyelv-oktatás , iskola , kéttannyelvű oktatás , kollégium , kollégiumi elhelyezés , könyvtár , középiskola , latinnyelv-oktatás , német nyelvoktatás , oktatás , orosz nyelvoktatás , spanyol nyelvoktatás , sportolási lehetőség , számítástechnika oktatás , színjátszás , szlovák nyelvoktatás , tánc , tehetséggondozás

Eötvös József Gimnázium, Tata fotók