Automatikus bejelentkezés
belépés

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Szombathely
9700 Dr. Antall József tér 1.

telefon: 94/513-530

Weboldal: http://www.bdmk.hu

Cégleírás:
A Berzsenyi Dániel Könyvtár multifunkcionális nyilvános könyvtár. Alapvető célkitűzése tevékenységi területén a könyvtárhasználó közönség lehető legigényesebb dokumentum- és információellátása, továbbá funkcionális szervezeti partnerei tevékenységének szolgáltatásokkal történő támogatása. A feladatellátást a saját tulajdonú gyűjteményre alapozott tradicionális könyvtári szolgáltatások, az infokommunikációs technológia, a szolgáltatásközvetítés, és a távolról is elérhető saját fejlesztésű digitális tartalmak együttesen biztosítják.
Küldetésfilozófiánk legfontosabb elemei:
potenciális közönségünk minden tagja és szervezete hozzájusson a számára szükséges dokumentumokhoz és információkhoz, biztosítva az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését,
a Vas megyére vonatkozó szellemi alkotások gyűjtése és bibliográfiai számbavétele, valamint tudományos feldolgozása és közzététele révén aktívan közreműködünk városunk, megyénk és régiónk kulturális emlékezetének átörökítésében;
tudásközvetítő küldetésünket mindenkor a lehetőség szerinti legteljesebb médiakínálatra alapozzuk, miközben egyenrangú alternatívaként számolunk az igények közvetítés útján történő kielégítésével is; globális információkészletet használva megőrizzük helyi/térségi kötődésünket,
könyvtárunkat internet állomáshelyként működtetjük, nyilvános hozzáférést biztosítva a hálózathoz és a számítógép használathoz, továbbá tartalomszolgáltatással gazdagítjuk a széles sávon elérhető tudáskészletet,
közönségkapcsolatunkat a támogató attitűd, a lehetőségek közti választás felkínálása jellemzi, legyen szó akár a médiaválasztékról, az olvasás- és navigációtámogatásról, akár az információs technológiai esélyegyenlőség biztosításáról; kiemelt figyelmet fordítunk az egészségi, fizikai és szociális hátránnyal élők könyvtárhasználati jogának érvényesülésére.

Kulcsszavak: információs szolgáltatás , internet , internetes tartalomszolgáltatás , könyv , könyv , könyvtár , könyvtári kölcsönzés , kultúra

Berzsenyi Dániel Könyvtár fotók