Automatikus bejelentkezés
belépés

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Budapest
1117 Baranyai út 16-18.

telefon: 06-1/381-06-62
fax: 06-1/385-17-88
e-mail: bardosbp@bardosl-bp.sulinet.hu

Weboldal: http://www.bardosl-bp.sulinet.hu/

Cégleírás:
Intézményünk a XI. kerületben, a Móricz Zsigmond körtér közelében, a Budai Skála mellett található, közlekedési szempontból könnyen elérhető helyen. A 45 éve épült iskolában nyelvi és ének-zene tagozat működik. Bárdos Lajos zeneszerző nevét 1989-ben vette fel iskolánk, amikor kórusaink már hazai és külföldi versenyeken is eredményesen szerepeltek.
A nyolcosztályos gimnáziumot szerkezetmódosítással 1992-ben alakítottuk ki évfolyamonként két osztállyal, melyekben emelt szintű nyelvoktatás és ének-zeneoktatás folyik.
Bár iskolánk fiatalnak mondható, mégis a tanulmányi, a zenei és a sportélet területén elért sok szép eredményünk méltán öregbítik hírnevünket. Tanáraink jól felkészült szakemberek, kiváló pedagógusok, közülük többen kerületi és budapesti szaktanácsadók és szakértők, érettségi vizsgaelnökök, valamint aktív résztvevői kutatómunkáknak, CD-ROM és tankönyvek készítésének, lektorálásának és szakmai továbbképzéseknek.
Az oktatás tárgyi feltételeit önkormányzati, szülői és pályázati támogatással folyamatosan korszerűsítjük. A tanulók munkáját számítástechnika szaktantermek, modern biológia labor, két tornaterem, sportudvar, iskolakert és egy gazdag gyűjteményű iskolai könyvtár segít.
Angol és német nyelvi táboraink, vízi-, kézműves- és sítáboraink, valamint a tanév során tartott nagy sikerű diákrendezvényeink felejthetetlen élményt nyújtanak tanulóinknak. A diákéletet a Diákönkormányzat, a sulirádió és a suliújság színesíti. Iskolánk a közelmúltban több budapesti rendezvénynek adott otthont, a KOKOSZ Párácska Oktatóközpont és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület múzeumi szakcsoportjának bázisintézménye. Két alapítványt is működtetünk, a Praevolans és a Hargitai Alapítványt, amelyek hozzájárulnak a diákok eredményes munkájának elismeréséhez, jutalmazásához.
Az első érettségiző osztályaink 2000-ben nagyon jó tanulmányi eredménnyel zártak, amit a felsőoktatási intézményekben való több mint 80%-os továbbtanulási arány is igazolt. Azóta még több a továbbtanuló diákok száma.
Iskolánk családias jellegű intézmény, jó hangulatú diák és tanári közösséggel, ahol a személyiség fejlesztése és az eredményesség elérése egyaránt fontos. Ezért ajánlom jó szívvel a beiskolázás előtt álló gyerekeknek és szüleiknek a Bárdost.
Bővebb információért kérem kattintson weblapcímünkre!

Kulcsszavak: 8 évfolyamos gimnázium , általános iskola , általános iskolai képzés , angol nyelvoktatás , erdei iskola , gimnázium , iskola , kórus , latinnyelv-oktatás , logopédiai osztály , német nyelvoktatás , nyelvi osztály , oktatás , spanyol nyelvoktatás , szakkör , zenei osztály

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium fotók

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium - Tudakozó.hu Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium - Tudakozó.hu