Automatikus bejelentkezés
belépés

Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium

Százhalombatta
2440 Szent István tér 1.

fax: 06-23/358-538
telefon: 23/355-013

Weboldal: http://arany.battanet.hu

Cégleírás:
Célunk, hogy ki-ki szorgalmának és tehetségének köszönhetően iskolánk nevelési és oktatási
rendszeréből kilépve sikeres továbbtanulásra és életvezetésre legyen alkalmas,s elégedettsége
párosuljon a többi, s leendő partnereink elégedettségével.

Iskolánk pedagógiai értékválasztásának fő meghatározói:

â?˘ a minoségelvű képzés és nevelés, valamint
â?˘ az alkotásorientáltság.

A nevelőtestület által elfogadott célkitűzések:

1. A tanulók képességeinek széleskörű fejlesztése az egyéni képességeket és az életkori
sajátosságokat figyelembe vevő tanulásszervezéssel és humánus, toleráns bánásmóddal.

2. A tanulók olyan képességeinek és személyiségjegyeinek a fejlesztése, amelyek az
iskolarendszerben való továbbhaladáshoz, illetve egy tartalmas és gazdag életvezetéshez
nélkülözhetetlenek.

3. Kiemelten kell kezelni az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készség, az önismeret,
az önmuvelésre való igény, a környezet- és viselkedéskultúra ügyét.

4. A tanulók alkotásra nevelése és ösztönzése mellett az alkotó pedagógusok is kapjanak
teret és segítséget a kibontakozásra.

5. Pedagógiai munkánkat partnereink - a szülok, a fenntartó, a társadalmi környezet - és
nem utolsó sorban a tanulóifjúság megelégedésére, elvárásaiknak és igényeiknek megfeleloen
tervezzük és végezzük.

Kulcsszavak: általános iskola , gimnázium , idegen nyelv , képzés , környezet , nevelés , nyolcosztályos gimnázium , oktatás , önismeret

Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium fotók

Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium - Tudakozó.hu