Automatikus bejelentkezés
belépés

Andreides Ügyvédi Iroda

Budapest
1161 Nefelejcs u. 5.

telefon: 405 5084
fax: 405 5084
e-mail: andrei@invitel.hu

Weboldal: http://andreides.jogiforum.hu

Cégleírás:
Ügyvédi praxisomban minden jogterülethez tartozó ügyben állok az ügyfelek rendelkezésére. A jogi munka során különös hangsúlyt a preventív, megelőző jogszolgáltatásra fektetek, de természetesen megbízóim jogi konfliktusaik peren kívüli vagy perben való megoldására is felkérhetnek, függetlenül a jogvitában elfoglalt pozíciójuktól. Általában jogi személyiséggel rendelkező vagy a nélküli személy és/vagy tőkeegyesülések (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülések, alapítványok stb.) képviseletét látom el, de ez korántsem zárja ki a természetes személyeknek nyújtandó ügyvédi szolgáltatásokat. Ez a kettősség inkább tekinthető múltbéli gyakorlatnak, mint a jövőre nézve megfogalmazott elkötelezettségnek.
Ügyvédi díjamat mindig az egyedi ügy sajátosságainak figyelembevételével alakítom ki.
A klasszikus polgári jogi és közigazgatási jogi ügytípusokon túl (amelyek felsorolása e bemutatkozás keretében éppen sokrétűsége miatt szinte lehetetlen, s ezért egyúttal szükségtelen is) vállalom olyan, viszonylag új jogterületek gondozását is, mint az "internet-jog" illetőleg a "média-jog". Az un. gazdasági büntetőügyek kivételével más büntető ügyet nem vállalok.
Az elérhetőségeimen való előzetes egyeztetés után készséggel állok az ügyfelek rendelkezésére.

Kulcsszavak: jogi képviselet , ügyvéd , ügyvédi iroda , ügyvédi szolgáltatás

Andreides Ügyvédi Iroda fotók